Mảng xây dựng & BĐS chi phối giá cổ phiếu Xây lắp điện 1

04-05-2017 11:44

Kế hoạch cho giai đoạn 2017 – 2018, HĐQT PC1 dự kiến lợi nhuận ròng năm 2017 giữ ổn định nhưng có thể tăng trưởng mạnh vào năm 2018. Trong đó, 2017, ghi nhận 50 tỷ đồng doanh thu từ một số căn hộ và biệt thự trong dự án PCC1 Complex; Năm 2018, công ty bắt đầu ghi nhận doanh thu từ dự án Mỹ Đình Plaza 2 do công ty mở bán căn hộ và ước tính bàn giao vào cùng năm này.


Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 (mã PC1 – HOSE) vừa công bố doanh thu và lợi nhuận ròng quý IV/2016 lần lượt đạt 905 tỷ đồng và 46 tỷ đồng. Doanh thu công ty giảm do doanh thu mảng xây dựng giảm từ 949 tỷ đồng trong quý IV/2015 còn 675 tỷ đồng trong quý IV/2016.

Theo đó, do nhiều dự án bị chậm trên toàn ngành, mức giảm trong quý IV/2016 cao hơn nhiều so với 9 tháng 2016. Tương tự như ngành xây dựng, mảng sản xuất thép cũng chịu tăng trưởng âm trong quý IV/2016 và cả năm 2016 do sản phẩm chủ yếu dùng trong mảng xây dựng. Trong khi đó, mảng xây dựng và sản xuất thép chiếm 78% doanh thu công ty năm 2016.

Mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp trong quý IV/2016 không đổi so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận ròng giảm đáng kể 59,3% theo năm do PC1 ghi nhận lỗ 39 tỷ đồng của CTCP Gang thép Cao Bằng (CISCO) và CTCP Khoáng sản Tấn Phát do phát sinh chi phí cố định lớn trong những ngày đầu hoạt động dù công ty chưa đạt công suất tối đa. Khoản đầu tư này tính đến cuối năm 2016 là 80,6 tỷ đồng

Lũy kế năm 2016, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của PC1 lần lượt đạt 3.006 tỷ đồng (-3,1% theo năm) và 306 tỷ đồng ( tăng 24,6% theo năm). Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện từ 13,8% trong năm 2015 lên 17,5% trong năm 2016 nhờ tất cả các phân khúc cải thiện trong năm 2016 và đóng góp đáng kể của mảng bất động sản (dự án PCC1.